مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه دارالفنون

دارالفنون

فارس , فسا
آدرس : فارس فسا
وب سایت : darolfonoonfasa.ir
تلفن: 09179326526
ثبت نظر یا سوال

موضوعات آموزشی

معرفی دارالفنون

مدرسه دارالفنون یکی از مدارس بنام و مشهور شهرستان فسا می باشد و دارای کادر مجرب و دبیران مطرح شهرستان است و متقاضیان زیادی دارد که ورودی آن قبلا از طریق مصاحبه و آزمون بود و هم اکنون از طریق مصاحبه است .

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get google