مشاوره و پشتیبانی

معرفی گروه آموزشی علامه

🌼🌴💮 مشاوره رایگان 🌼🌴💮

در آموزشگاه علّامه هر کلاس خصوصی توسط دو نفر هدایت می‌شود :
√ دبیر کار تدریس را انجام می دهد.
√ پشتیبان بصورت تلفنی مشاوره می دهد.

کلاس ها بصورت تکدرس یا چند درسی برگزار می‌شود و برای کلاسهای چند درسی پکیج پیشنهاد میشود.

√ پکیج پایه اول، ریاضی/ علوم/ فارسی در ۱۰ جلسه مبلغ ۸۰۰ هزارتومان
√ پکیج پایه دوم، ریاضی/ علوم/ فارسی در ۱۰ جلسه مبلغ ۸۴۰ هزارتومان
√ پکیج پایه سوم، ریاضی/ علوم/ فارسی در ۱۰ جلسه مبلغ ۸۸۰ هزارتومان
√ پکیج پایه چهارم، ریاضی/ علوم/ فارسی در ۱۰ جلسه مبلغ ۹۰۰ هزارتومان
√ پکیج پایه پنجم، ریاضی/ علوم/ فارسی در ۱۰ جلسه مبلغ ۹۴۰ هزارتومان
√ پکیج پایه ششم، ریاضی/ علوم/ فارسی در ۱۰ جلسه مبلغ ۹۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه هفتم، ریاضی/ علوم/ انگلیسی/ عربی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۰۵۰ هزارتومان
√ پکیج پایه هشتم، ریاضی/ علوم/ انگلیسی/ عربی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۰۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه نهم، ریاضی/ علوم/ انگلیسی/ عربی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۱۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه دهم رشته ریاضی، ریاضی/ فیزیک/ شیمی/ یک درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۲۵۰ هزارتومان
√ پکیج پایه دهم رشته تجربی، ریاضی/ فیزیک/ زیست/ یک درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۲۵۰ هزارتومان
√ پکیج پایه دهم رشته انسانی، ریاضی و آمار/ زبان/ دو درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۲۵۰ هزارتومان
√ پکیج پایه یازدهم رشته ریاضی، حسابان/ فیزیک/ دو درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۲۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه یازدهم رشته تجربی، ریاضی/ زیست/ دو درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۲۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه یازدهم رشته انسانی، ریاضی و آمار/ زبان/ دو درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۲۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه دوازدهم رشته ریاضی، حسابان/ فیزیک/ دو درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۳۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه دوازدهم رشته تجربی، ریاضی/ سه درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۳۹۹ هزارتومان
√ پکیج پایه دوازدهم رشته انسانی، ریاضی و آمار/ زبان/ دو درس انتخابی در ۱۰ جلسه مبلغ ۱۳۹۹ هزارتومان


در طول سال تحصیلی دروس قابل ارائه عبارتند از:
√ ریاضی اول ابتدایی تا پایه دوازدهم
√ آموزش دوره ابتدایی شامل:
ریاضی، فارسی، علوم، نگارش، آموزش قرآن، هدیه های آسمان، اجتماعی، تفکر و پژوهش، کار و فناوری
√ آموزش متوسطه اول شامل:
ریاضی، فارسی، علوم، زبان، نگارش، آموزش قرآن، پیامهای آسمان، اجتماعی، تفکر و سبک زندگی، کار و فناوری، آمادگی دفاعی
√ آموزش تمام دروس متوسطه دوم برای رشته های:
ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی، هنر
√ دروس هنرستان
√ تیزهوشان
√ کنکور کارشناسی
√ کنکور ارشد
√ دروس دانشگاهی
√ زبان های خارجی
√ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن