مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه مجتمع آموزشی دخترانه بامداد پارسی

مجتمع آموزشی دخترانه بامداد پارسی

3 5 5 3
تهران
آدرس : بلوار آفریقا، بین میرداماد و جهان کودک، خیابان پدیدار، پلاک 17
ثبت نظر یا سوال

معرفی مجتمع آموزشی دخترانه بامداد پارسی

هداف مدرسه هوشمند:

1- ايجاد محيط پويا و جذاب براي شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت‌هاي فردي و تيمي

2- افزايش دانش كادر آموزشي مبتني بر نيازمندي‌هاي جامعه‌ي دانش بنيان

3- ايجاد فضاي تعاملي بين معلمان و دانش‌آموزان در فرايند آموزش

4- استمرار فرايند يادگيري و آموزش در خارج از زمان مدرسه

5- ترويج فضاي يادگيري عميق، تجربي، پژوهشي در فضاي آموزش

6- توسعه مهارت‌هاي ادراكي، كلامي، اجتماعي، حرفه‌اي و تخصصي دانش‌آموزان

7- تربيت دانش‌آموزان با هويت ملي

8- شركت اولياء در فرآيند يادگيري فرزند

9- ايجاد محيط مناسب براي ارزيابي‌هاي مستمر و متناسب با استعداد بدون استرستشريح مفهوم هوشمندي درمدرسه "بامداد پارسي" :

1- دسترسي آسان و متنوع به منابع ياددهي – يادگيري

تجهيزات فيزيكي مانند كلاس درس، آزمايشگاه يا كارگاه

فضاي آموزشي مدرسه و كلاس‌ها بايد قابليت آموزش چند رسانه‌اي را داشته باشد، زيرا در اين روش آموزش، دسترسي به اطلاعات و مواد آموزشي متنوع اولويت دارد.

2- تجهيزات ياددهي – يادگيري شامل سخت افزار و نرم افزار

از الزامات ديگر؛ طراحي، ايجاد و بهينه‌سازي شبكه داخلي مدارس با نصب و به روزآوري سخت‌افزارها و نصب نرم افزارهاي كارآمد و مناسب، جهت مديريت كلاس‌ها و شبكه‌ي مدرسه است. همچنين تجهيز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي مدرسه متناسب با نيازهاي درسي از الزامات تبديل مدرسه‌هاي كنوني به مدارس چند رسانه‌اي محسوب مي‌شود.

3- گوناگوني مواد آموزشي:

مواد آموزشي معمولي:

ما به كتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، فرهنگ‌ها، دايره‌المعارف‌ها و منابع بيشتري براي اقناع و علاقمند كردن دانش‌اموز و همچننين گسترش دايره‌ي معلومات و علاقمندي‌هاي او نياز داريم.

مواد آموزشي چند رسانه‌اي:

علاوه بر مواد آموزشي معمولي، ما به ميزان فزاينده‌اي به محتواي آموزشي چند رسانه‌اي به منظور ايجاد جذابيت و تأثير‌گذاري بيشتر در كلاس درس نياز داريم.

مواد آموزشي شبكه‌اي:

براي مديريت مدرسه و كلاس‌هاي درس به مواد آموزشي شبكه‌اي كه قابليت گسترش و دسترسي همزمان از چندين نقطه‌ي مختلف را داشته باشند احتياج داريم. همچنين براي امكان ارتباط بيشتر با اركان آموزش در مدرسه استفاده از شبكه اجتناب ناپذير است.

نگاهي به گام هاي هوشمندسازي مدارس براساس اهداف آن :

«به كارگيري و بومي كردن فن آوري » جهت گيري اصلي در اين مدارس است و در بخش آموزش به طور خاص بر روي موضوع «طرح درس» و « تكاليف » سرمايه گذاري مي شود.
گام اول

ايجاد مدارس چند رسانه اي

« ارتقاي سطح و كيفيت آموزش» جهت گيري اصلي در اين مدارس است و در زمينه آموزش به طور خاص بر روي موضوع « تكاليف»و « ارزشيابي مستمر» سرمايه‌گذاري مي‌شود. همچنين «پروژه‌هاي همگرا» ( با هدف رسيدن به جواب مورد نظر معلم از طريق پژوهش در بازه‌هاي زماني كوتاه) از مختصات خاص اين مدارس هستند..


گام دوم

ايجاد مدارس پژوهش محور

« ارتقاي سطح رشد معنوي و اجتماعي دانش‌آموز» جهت‌گيري اصلي در اين مدارس است و آموزش نحوه‌ي پيمودن مسير زندگي و عملي كردن دانسته‌ها مورد تأكيد است. همچنين پروژه‌هاي « واگرا» ( با هدف آموزش فرايند انجام پژوهش و رسيدن به جواب مسائل با نظارت معلم در بازه هاي زماني بلند مدت بدون تأكيد خاص بر روي نتيجه) از مختصات اين مدارس هستند.


گام سوم

ايجاد مدارس مطلوب

"ارائه‌ي آموزش متناسب هر فرد" جهت گيري اصلي در اين مدارس است. بنابراين داشتن استقلال كامل مديريتي مدارس و استقلال آموزشي معلمان دروس، بديهي است.


گام چهارم

ايجاد مدارس هوشمند

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن