مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه موسسه آموزشی پژوهشی برنا

موسسه آموزشی پژوهشی برنا

کردستان , سنندج
درخواست به این آموزشگاه
سوال از آموزشگاه

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی موسسه آموزشی پژوهشی برنا

برگزاری دوره های فنی جرفه ای
برگزاری کلاسهای تقویتی درکلیه رشته ها و مقاطع
برگزاری کلاس های مشاوره
انجام امور پژوهشی
برگزاری کارگاه های کاربردی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.