مشاوره و پشتیبانی

معرفی آموزشگاه دانش ایرانیان شایسته

موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته برگزارکننده دوره های خصوصی و عمومی و مجازی و دارای 22 دپارتمان مدیریت عمومی تربیت بدنی و مهندسی صنایع و جغرافیا و ...

کلاس های آموزشی آموزشگاه دانش ایرانیان شایسته

آموزش تخصصی icdl

 •    32 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 600000/00 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش تخصصی بازاریابی تلفنی

 •    8 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    متوسط
 •   هر جلسه: 360000/00 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.