آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

آموزشگاه آموزشگاه فرهیختگان

آموزشگاه فرهیختگان

تهران
درخواست کلاس با این آموزشگاه

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی آموزشگاه فرهیختگان

آسان و مطمئن دیپلم بگیرید
***
آموزشگاه فرهیختگان ری:
در هر مقطع تحصیلی که ترک تحصیل کرده اید دیپلم خود را در یکی از رشته های کاردانش از آموزش و پرورش دریافت نمائید.
ویژه شاغلین و غیر حضوری
متقاضیان جهت پذیرش، همه روزه با شماره های ذیل از ساعت 8 الی 21 تماس حاصل نمایند:
شماره تماس :******** - ***********