مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه آموزشگاه فرهیختگان

آموزشگاه فرهیختگان

3 5 5 3
تهران
آدرس : شهرری خیابان 24متری
ثبت نظر یا سوال

موضوعات آموزشی

معرفی آموزشگاه فرهیختگان

آسان و مطمئن دیپلم بگیرید
***
آموزشگاه فرهیختگان ری:
در هر مقطع تحصیلی که ترک تحصیل کرده اید دیپلم خود را در یکی از رشته های کاردانش از آموزش و پرورش دریافت نمائید.
ویژه شاغلین و غیر حضوری

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن