آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

معرفی آموزشگاه غزال جهانی

مجتمع آموزشی غزال در رشته کامپیوتر حسابداری عمران هنرهای تجسمی وهنرهای نمایشی وخدمات اموزشی وصنایع دستی وطراحی ودوخت فعال می باشد

کلاس های آموزشی آموزشگاه غزال جهانی

کلاس آموزشی آموزش عکاسی دیجیتال

 •    30 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    پیشرفته
 •   هر جلسه: 900,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش جامع ICDL

 •    40 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 8,000,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کلاس آموزشی اموزش نقاشی از مقدماتی تا پیشرفته

 •    100 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کلاس آموزشی مهارت های هفتگانه

 •    45 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    30 جلسه
 •    بدون سطح
 •   هر جلسه: 1,666,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کارگاه آموزشی خیاطی

 •    60 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    30 جلسه
 •    بدون سطح
 •   هر جلسه: 233,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده