مشاوره و پشتیبانی

معرفی آموزشگاه غزال جهانی

مجتمع آموزشی غزال در رشته کامپیوتر حسابداری عمران هنرهای تجسمی وهنرهای نمایشی وخدمات اموزشی وصنایع دستی وطراحی ودوخت فعال می باشد


• اخذ گواهینامه صلاخیت برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضاء شرکت های تعاونی
• برگزاری بیش از صد هزار نفر ساعت آموزشی به اعضا و کارکنان شرکت های تعاونی از جمله ایران خودرو و دانشگاه صنعتی شریف و ...
• عقد قرار داد آموزشی با اداره کل فنی و حرفه ای از سال 87 تا کنون
• برگزاری دوره های آموزشی مهارت های پیشرفته در کارخانه جات
• مدیریت کارگاه های مراکز فنی و حرفه ای خواهران دماوند و فیروزکوه در سال های 89 – 90 -91 – 92 – 93
• آموزش های روستایی در قالب طرح هجرت در روستا های اطراف تهران
• نمایندگی ایز ایران به جهت آموزش نیروهای مسلح و خانواده ایشان
• عضو انجمن صنفی کارفرمایی آموزش کار آفرینی
• عضو انجمن صنفی رایانه ای تهران
• عضو انجمن طراحی و دوخت تهران
• اخذ تقدیر نامه از استانداری تهران در نمایشگاه عطر یاس
• برگزاری دوره های تعاون در سال 1393

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن