مشاوره و پشتیبانی

معرفی آموزشگاه غزال جهانی

مجتمع آموزشی غزال در رشته کامپیوتر حسابداری عمران هنرهای تجسمی وهنرهای نمایشی وخدمات اموزشی وصنایع دستی وطراحی ودوخت فعال می باشد


• اخذ گواهینامه صلاخیت برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضاء شرکت های تعاونی
• برگزاری بیش از صد هزار نفر ساعت آموزشی به اعضا و کارکنان شرکت های تعاونی از جمله ایران خودرو و دانشگاه صنعتی شریف و ...
• عقد قرار داد آموزشی با اداره کل فنی و حرفه ای از سال 87 تا کنون
• برگزاری دوره های آموزشی مهارت های پیشرفته در کارخانه جات
• مدیریت کارگاه های مراکز فنی و حرفه ای خواهران دماوند و فیروزکوه در سال های 89 – 90 -91 – 92 – 93
• آموزش های روستایی در قالب طرح هجرت در روستا های اطراف تهران
• نمایندگی ایز ایران به جهت آموزش نیروهای مسلح و خانواده ایشان
• عضو انجمن صنفی کارفرمایی آموزش کار آفرینی
• عضو انجمن صنفی رایانه ای تهران
• عضو انجمن طراحی و دوخت تهران
• اخذ تقدیر نامه از استانداری تهران در نمایشگاه عطر یاس
• برگزاری دوره های تعاون در سال 1393

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google