مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه خانه قرآن و عترت غریب الغرباء (ع)

خانه قرآن و عترت غریب الغرباء (ع)

2 5 5 3
آذربایجان شرقی , خاروانا
آدرس : ممقان خیابان شهید الهوردی ورودی محله امشج خانه قرآن و عترت غریب الغرباء (ع)
ثبت نظر یا سوال

معرفی خانه قرآن و عترت غریب الغرباء (ع)

خانه قران و عترت غریب الغرباء (ع) تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت کرده و کلیه کلاس های قرانی خود را زیر نظر اساتید برجسته دایر می کند که در پایان هر ترم بعد از امتحان مدرک مربوطه صادر می گردد .

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن