مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه آموزشگاه گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی

آموزشگاه گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی

3 5 5 3
تهران , ولنجک
آدرس : خیابان هجدهم، بن بست شب بو، پلاک 2 و 3 ، طبقه اول
ثبت نظر یا سوال

معرفی آموزشگاه گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی

گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی، مجموعه ای از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت تکنولوژی و اقتصاد از دانشگاه های دولتی تهران است که با مدیریت آقای مهندس اشکان کربلایی فر به صورت تخصصی در حوزه مطالعات امکانسنجی پروژه
های صنعتی، معدنی و خدماتی فعالیت می نماید .
و در سایت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به عنوان مجموعه ذیصلاح برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه معرفی شده است.

شرح فعالیت های تخصصی گروه:
فعالیت این گروه شامل ارائه خدمات در دو حوزه مشاوره اجرایی و آموزش تخصصی در زمینه مطالعات امکانسنجی، تحلیل و ارزیابی پروژه ها است .شرح خدمات قابل ارائه در هر یک از حوزه های عنوان شده به شرح زیر می باشد:

مشاوره اجرایی :
طراحی ساختار مدل ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل استاندارد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو ) و تهیه گزارش مطالعات مکانسنجی (طرح توجیهی) ، مطابق با فرمت وزارتخانه ها و بانکهای کشور در این حوزه، پیش از آغاز فرآیند مطالعات امکانسنجی یک پروژه، طی جلساتی با نمایندگان کارفرما، موضوع پروژه، بازار هدف و اهداف سرمایه گذار تعیین می گردد و بر همین اساس، ساختار امکانسنجی متناسب با پارامترهای خاص پروژه مورد نظر طراحی و تدوین می گردد .
پس از طراحی فرآیند مطالعات امکانسنجی، کار تدوین گزارش تحلیلی انجام می گردد. همچنین خدمات مشاوره تخصصی به واحدهای ارزیابی و امکانسنجی طرحها در شرکتها و سازمان هایی که مستقلاً امکانسجی پروژه های خود را انجام می دهند نیز از سوی این گروه به متقاضیان ارائه میگردد و فعالیتی آموزشی نیز محسوب می گردد.

آموزش تخصصی :
برگزاری دوره آموزشی فرآیند امکانسنجی پروژههای صنعتی و همچنین کارگاه تخصصی ارزیابی مالی پروژههای سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار کامفار در کنار فعالیت اصلی مجموعه که انجام پروژه های مطالعات امکانسنجی طرح های حوزه های مختلف صنعتی و سرمایه
گذاری است، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به عنوان هدفی متعالی در جهت به اشراک گذاری و توسعه تجربیات و دانش تخصصی و ایجاد تعامل هدفمند با کارشناسان فعال در شرکتها و سازمان های کشور و دانشجویان علاقهمند به این حوزه، تعریف شده است.
در این راستا، گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی، در قالب همکاری مشترک با دانشگاه های معتبر کشور از جمله، دانشگاه
های صنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت، دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با فعالیت اجرایی گروه را
برگزار مینماید.

مخاطبین اصلی هر یک از فعالیتهای گروه:
مشاوره : گروه مخاطب در زمینه ارائه خدمات مشاوره اجرایی امکانسنجی پروژهها به شرح زیر تعریف شده است:
کلیه شرکتها و سازمانهای متقاضی سرمایهگذاری در حوزه های مختلف صنعتی
کلیه اشخاص حقیقی متقاضی سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی
پژوهشکده ها و مراکز ارتباط با صنعت دانشگاه ها

آموزش : مخاطبین اصلی در زمینه ارائه خدمات آموزش تخصصی امکانسنجی پروژه ها به دو گروه زیر تقسی مبندی شده است:
کارشناسان سازمانها، بانکها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی فعال در حوزه های مختلف سرمایه گذاری های صنعتی
دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، گرایش های مختلف مدیریت و اقتصاد و دانشجویان رشته های فنی مهندسی علاقه مند به آشنایی با مباحث امکانسنجی پروژهای صنعتی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن