آموزشگاه آموزشگاه ایران روس

آموزشگاه ایران روس

تهران

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی آموزشگاه ایران روس

آموزش زبان روسی ، انگلیسی ، اسپانیایی
مرکز تخصصی برگزاری دوره های آموزش زبان روسی از پایه
آموزش دوره پادفک روسی
کلاس های بحث آزاد زبان روسی

کلاس های آموزشی آموزشگاه ایران روس

فشرده زبان روسی پایه تا پادفک

 •    170 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 2,400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

بحث آزاد زبان روسی

 •    24 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 360,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.