مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه آموزشگاه ایران روس

آموزشگاه ایران روس

تهران
ارتباط با آموزشگاه

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی آموزشگاه ایران روس

آموزش زبان روسی ، انگلیسی ، اسپانیایی
مرکز تخصصی برگزاری دوره های آموزش زبان روسی از پایه
آموزش دوره پادفک روسی
کلاس های بحث آزاد زبان روسی

کلاس های آموزشی آموزشگاه ایران روس

فشرده زبان روسی پایه تا پادفک

 •    170 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 2400000/00 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

بحث آزاد زبان روسی

 •    24 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 360000/00 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.