مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

4 5 5 3
اصفهان , خمینی شهر
آدرس : دانشگاه صنعتی اصفهان مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی.کد پستی8415683111
ثبت نظر یا سوال

معرفی مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

مجتمع اموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1368 با اخذ مجوز های لازم از اداره آموزش و پرورش خمینی شهر موفق به راه اندازی مدارس گردید ک اکنون دارای مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه و دبیرستان دوره اول دخترانه و پسرانه و همچنین دبیرستان دوره دوم دخترانه و پسرانه می باشد.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن