آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

معرفی آموزشگاه کیان کَدافزار

آموزش تخصصی و کاربردی نرم افزارهای طراحی مهندسی حوزه قطعات و مجموعه های صنعتی و خدمات فنی مهندسی شامل طراحی ، ساخت و تولید