معرفی آموزشگاه نوید صنعت

آموزشگاه تخصصی نویدصنعت دارنده مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور و تفاهمنامه با امور اجتماعی شهرداری منطقه 6 جهت انجام خدمات کارآفرینی به جوانان در راستای ارتقا سطح علمی و فنی کارآموزان اقدام به برگزاری دوره های مهارتی طبق استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و کدهای بین المللی می نماید. وهمچنین درزمینه های تخصصی بابرگزاری دوره های کاربردی و علمی اقدام به افزایش سطح کیفی وتخصصی کارآموزان نموده تاکارآموزان بتوانند به راحتی جذب بازار کار شده و از آموخته های خود جهت اشتغال در بازارکار استفاده نمایند.
این مرکز با همکاری کارآفرینی شهرداری برای اولین بار اقدام به آموزشهای کاربردی و تخصصی درزمینه های مختلف صنعتی و خدماتی نموده تا بتواند افراد جویای کار را وارد بازار کار بنماید و در این راستا درحدود 6 سال سابقه فعالیت درخشان دارد .
آموزشگاه نویدصنعت بافضای مناسب و کارگاه های بسیار پیشرفته آماده ارائه خدمات آموزشی به کار آموزان عزیز میباشد.
وابستــه بـه وزارت تعـاون – کـار و رفـاه اجتمـاعـی بـا کـارشنـاسـان مجـرب و کـار آزمـوده، بـا بیش از 8 سـال سـابقـۀ درخشـان، بعنـوان کـار آفـریـن بـرتـر مناطـق 22 گـانـه شهـرداری تهـران با ارائـۀ گواهینامـۀ مهارت جهت اخذ دیپلم رسمـی کار و دانش و مهارتهای تخصصی برای بازارکار آموزشهای ذیل را ارائه میدهد

🔸 آموزش اتومکانیک و برق خودرو
🔸 آمـوزش کلیـۀ رشتـه هـای بـرق صنعتـی ساختمان – مـوتـورهای الکتریکی و الکترونیک
🔸 آمـوزش نـرمافـزارهای کامپیوتری از مقدماتی تا پیشرفته
🔸 آمـوزش حسـابـداری، مـالـی و اداری
🔸 گـردشگـری

کلاس های آموزشی آموزشگاه نوید صنعت

آموزش برق، انژکتور و دیاگ خودرو

 •    60 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 2,400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش تخصصی مولتی پلکس

 •    60 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 2,700,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.