آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

معرفی آموزشگاه نگارستان خط

آموزشگاه تخصصی خوشنویسی و هنرهای تجسمی

آموزش آبرنگ و طراحی

خط نستعلیق

خط شکسته و خط ریز

با متد جدید آموزشی

توسط اساتید انجمن خوشنویسان ایران

کلاس های آموزشی آموزشگاه نگارستان خط

آموزش خوشنویسی ؛ مبتدی تا فوق ممتاز

 •    24 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •    مقدماتی
 •   هر جلسه: 800,000 ریال
 •   ویدئو معرفی
ثبت نام به پایان رسیده

کارگاه آموزشی آموزش تخصصی خوشنویسی نستعلیق

 •    2 ساعت
 •    حضوری و نیمه خصوصی
 •    8 جلسه
 •    متوسط
 •   هر جلسه: 275,000 ریال
 •   ویدئو معرفی