مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه آموزشگاه مجازی آکسبورد

آموزشگاه مجازی آکسبورد

4 5 5 3
اصفهان , کاشان
آدرس : کاشان
ثبت نظر یا سوال

موضوعات آموزشی

معرفی آموزشگاه مجازی آکسبورد

آموزشگاه مجازی آکسبورد
ما در این آموزشگاه مجازی سعی در آموزش زبان انگلیسی به شما داریم و میخواهیم شما را به آرزوی‌تان که مسلما در اکثر موارد اسپیکینگ خوب هست (ولی اشتباه می‌کنید) برسانیم و در این راه از تمامی ابزار و منابع موجود استفاده خواهیم کرد تا به این هدف زیبا برسیم.
زبان انگلیسی کلید شما برای رسیدن به دست یافتنی های زیادی است که منتظر شما هستنند و شما باید تنها با یادگیری انگلیسی به آنها دست بیابید و خود را با جهان و دنیای زیبایی با انسان‌های آن مرتبط و قابل فهمیدن و فهمیده شدن کنید.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن