مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه آموزشگاه دانش تندرستی مرکز سلامت روان تنی

آموزشگاه دانش تندرستی مرکز سلامت روان تنی

3 5 5 3
تهران , همه مناطق تهران
آدرس : خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه ۱۶، پلاک ۱۲، خانه بهی
ثبت نظر یا سوال

معرفی آموزشگاه دانش تندرستی مرکز سلامت روان تنی

موسسه آموزشی دانش تندرستی فعالیت خود را به عنوان مرکز مراقبت های پزشکی ذهن و آموزش مهارت های زندگی در سال 1374 آغاز کرد. مأموریت ما گسترش رویکرد سیستماتیک و پزشکی روانشناسی در ایران و منطقه است.
برخی از فعالیت های این موسسه عبارتند از: مشاوره فردی، خانوادگی و گروهی و روان درمانی و ارائه دوره های توسعه شخصی؛ برگزاری کارگاه های روانشناسی فردی و عمومی از سال 1380 در ایران، ترکیه و آلمان بوده است. ارائه دوره های تخصصی و حرفه ای کوتاه مدت و پس از دکترا در پزشکی روان درمانی با همکاری دانشگاه های (دانشگاه آلبرت لوودایگا، مرکز تحقیقات روان شناختی فریبرگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)؛ مجلات علمی پژوهشی در مورد مطالعات بهداشت بین رشته ای: بهداشت عالی و مجله قهوهای مایل به زرد، راوان، و فرهان در فارسی (که از سال 1395 به صورت الکترونیکی منتشر شده است)، و مجله بین المللی بدن، ذهن و فرهنگ همکاری با دانشگاه آلبرت لوودویگ و مرکز تحقیقات روانشناسی IUMS؛ مجموعه کتابهای چاپی دهکده سلامت رویکرد سیستماتیک به سلامت؛ "دهکده سلامت" با همکاری با دانشگاه آلبرت لوودویگ، فرایبورگ و اند، تحقیق، توسعه و اجرای رویه هایی را برای یافتن یک مرکز بهداشتی روانشناسی یکپارچه انجام داد. همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی ملی و بین المللی.
در حال حاضر موسسه آموزشی دانش تندرستی در تهران و اصفهان دارای مرکز است و با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد همکاری می کند تا یک کلینیک پزشکی روانی در شهر مشهد و برای حمایت از ایجاد یک کلینیک در افغانستان با مرکز تحقیقات روان شناختی IUMS تحت نظارت آلبرت دانشگاه لودویگ ، موسسه آموزشی دانش تندرستی در حال تلاش برای ایجاد یک کلینیک روانشناختی در کاشان است.

درباره دوره بهی :
دوره های بهی ( اقتصاد انرژی حیاتی) بر اساس رویکردی سیستمی و یکپارچه نگر به انسان پایه گذاری شده اند،
در این رویکرد انسان موجودیتی با سطوحی متفاوت از سازمان ها و زیر سازمان هاست که بر یکدیگر تاثیرات متقابل میگذارند و درکل یک سیستم یکپارچه پیچیده را میسازند که در آن جریان ماده ، انرژی ، اطلاعات در تبادل پیوسته اند.
هر گونه بد تنظیمی در این جریان باعث کاهش هماهنگی
و ناهمسازی در این سیستم میشود که ما آن را بسته به شدتش به شکل های متفاوتی تجربه میکنیم؛ از ناخوشنودی و احساس بی انگیزگی گرفته تا نشانه های حاد جسمی و روانی.
هدف ما از اجرای این دوره ها ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر و کمک به جریان یافتن و تبادل هماهنگ ماده ، انرژی و اطلاعات در سیستم انسانی ودر نتیجه ارتقاء سلامت زایی آن و همچنین دادن بینش برای خودیاری فرد در جریان زندگی است.
منطق این دوره ها این است که اگر یک سیستم انسانی یکپارچه تر و هماهنگ تر شود با ارتقاء آن تمام زیر سیستم ها و اجزاء آن هم بهبود میابند و لازم نیست که بر یک جزء خاص یا یک آسیب خاص تمرکز شود ، در واقع این دوره ها بر سلامت زایی به جای آسیب شناسی تاکید دارند و به همین دلیل برای کار گروهی مناسب و مؤثرند و تجربه ما با گروههای بسیاری این ادعا را مستند کرده است.
برنامه بهی شامل چهار دوره است
۱-تن
۲-روایت
۳-رابطه
۴-قصد
که در آن ها روی تمام سطوح تجربه های انسانی کار میشود؛
سطح فردی(رابطه فرد با خودش)
سطح میان فردی(رابطه فرد با دیگری)
سطح فرافردی( رابطه فرد با کل،که آرمان مندی وهدف گزاری فرد به سوی کمال را در نظر میگیرد)

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن