مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه آموزشگاه علمی تقویتی راز

آموزشگاه علمی تقویتی راز

4 5 5 3
خراسان رضوی , مشهد
آدرس : امامت 29 - پلاک 103/2
ثبت نظر یا سوال

معرفی آموزشگاه علمی تقویتی راز

آموزشگاه و سالن مطالعه راز شرایط فوق را برای دانش آموزان عزیز مهیا نموده است.
امکانات در نظر گرفته شده در آموزشگاه راز کاملا شما را در جهت رسیدن به هدف متعالی یاری داده و تا آخر همراه شما خواهد بود.
افزایش بهره وری ساعات مطالعه شما از طریق تنظیم فعالیت های کارآمد و اثر بخش و برنامه ریزی صحیح مطالعه و کلاس های رفع اشکال و مشاوره های عای به شما این توانایی را می دهد که از طریق تلاش، کوشش و پشتکار و انجام برنامه مطالعه ای فردی در رسیدن به هدف موفق و کامیاب شوید.
با افزایش شدت رقابت در کنکور سال های آتی، به هیچ وجه مطالعه در منزل کافی نبوده و منجر به حصول نتیجه مورد نظر نخواهد شد.
بهره گیری از سیستم های کارآمد موجود در آموزشگاه و سالن مطالعه راز درصد موفقیت شما را به مقدار بسیار زیادی افزایش خواهد داد.
تمرکز چند وجهی بر موضوع برنامه مطالعه دانش آموزی با بهره گیری از دبیران و اساتید برجسته و مشاورین به روز و کارآمد باعث موفقیت دانش آموزان عزز در کنکور پیچیده سال 98 خواهد شد.


چرا سالن مطالعه راز؟
- با توجه به گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و افزایش قیمت مسکن به ناچار دانش آموزان ما به مکان هایی جهت مطالعه رو می آورند.
- حتی فرزندان افرادی که نمکن مالی دارند و فضا های زیادی جهت مطالعه در اختیار دارند نیز بی نیاز از خدمات مشاوره و داشتن احساس رقابت نیستند.
- شرایط پیچیده قبولی در کنکور از قبیل رقابت فشرده به ویژه در رشته های پر درآمد کشور باعث می گردد که دانش آموزان با استعداد و برخوردار از شرایط ویژه در این مسابقه پیروز گردند.
شرایط ویژ ه ای که یک فرد را به هدف قبولی در رشته های پر متقاضی و درآمد می رساند عبارتند از:

الف ) هدفمند بودن فعالیت ها
- ترسیم هدف متعالی یک ساله و سه ساله
- از طریق شناخت ویژگی های فردی ، توانایی ها و علاقه مندی ها با کمک گرفتن از مشاورین آگاه و توجه نمودن به راهنمایی آن ها.

ب) برنامه ریزی بسیار دقیق و عالی
- مدیریت زمان در دسترس
- کنترل و انجام فعالیت ها در زمان مقرر
- بهبود مستمر فعالیت ها از طریق پایش بازخورد نتایج

ج) پشتکار فوق العاده
- تلاش مستمر
- احساس برنده شدن
- برنامه ریزی برای تقویت بنیه جسمانی در جهت افزایش پشتکار

د) انگیزه بسیار قوی
- ناراضی بودن از شرایط فعلی و حس کمال طلبی
- برنده شدن در رقابت ها
- ترسیم آینده ای بهترثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن