مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه مرکز طراحی و مهندسی معکوس - دانشگاه تهران

مرکز طراحی و مهندسی معکوس - دانشگاه تهران

4 5 5 3
تهران
آدرس : امیر آباد شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - مرکز طراحی و مهندسی معکوس
ثبت نظر یا سوال

معرفی مرکز طراحی و مهندسی معکوس - دانشگاه تهران

از مهمترین ارکان توسعه در ابعاد فردی، سازمانى و اجتماعی، مسائل مربوط به آموزش استکه سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد.نتیجه ى آموزش، ارتقاء سطح بینش بصیرت، معرفت و شناخت نیروى انسانى و در نهایت نیل به اهداف با کارایى و ثمر بخشى بالاتر خواهد بود.سیستم آموزشى هر تشکیلات باید

با حرکت سریع علوم و فنون انفجار اطلاعاتى حاکم بر دنیاى کنونىمتناسب باشد و اطلاعات مورد نیاز در حوزه ى تخصصى خود را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

آموزش همچنین به عنوان منبعى براى صیقل دادن روح انسان ها و بهسازى و پالایش وی در راستاىنیل به مدارج عالیه ى کمال و کسب مهارت ها و تخصص ها در اختیار بشر، بوده و هست.مرکز طراحی و مهندسی معکوس نیز اهمیت امر آموزش را بخوبی درک کرده است.

مرکز طراحی و مهندسی معکوس همچون همیشه در نظر دارد در حوزه آموزش بطور گسترده،فعال و پررنگ حضور داشته باشد.

مرکز طراحی و مهندسی معکوس سعی می کند در جهت برآورده شدن نیاز های شما همراهان گرامیتلاش خود را روزافزون کند.

در ادامه دوره های آموزشی را که در حال حاضر در مرکز طراحی و مهندسی معکوس برگزار می گردند

مشاهده می کنید و می توانید با کلیک کردن بر روی هریک از دوره ها اطلاعات مورد نیاز خود را بدست بیاورید.

با توجه به فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه تیم مدیریتی مرکز طراحی و مهندسی معکوس تصمیم بر آن گرفت تا بهترین دوره های آموزش مهندسی را با استفاده از اساتید بنام و مجرب صنعتی در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار کند.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن