مشاوره و پشتیبانی
آموزشگاه موسسه علمی آموزشی تدبیر

موسسه علمی آموزشی تدبیر

4 5 5 3
قزوین
آدرس : قزوین خیابان توحیدکوچه شهیدگروسی پلاک۲۶
ثبت نظر یا سوال

معرفی موسسه علمی آموزشی تدبیر

🔹️برجسته ترين اساتيدكشور
شیمی استادمصلایی
زیست دکترامین الرعایا
فیزیک مهندس عربشاهی
عربی عمارتاج بخش
ادبیات هامون سبطی

🔸️تیم حرفه ای مشاوره
دکتررامین نیکخو

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

دانلود اپلیکیشن