آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

آموزشگاه مرکز آموزش تواناگستر

مرکز آموزش تواناگستر

تهران
درخواست کلاس با این آموزشگاه

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی مرکز آموزش تواناگستر

💊مرکز آموزش تواناگستر💊
مجری آموزش های عمومی وتخصصی حوزه سلامت. کمک پرستاری-امدادگری اورژانس-نسخه پیچی داروخانه و ...

کلاس های آموزشی مرکز آموزش تواناگستر

دوره آموزشی کمک بهیاری (کمک پرستاری)

 •    300 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    20 جلسه
 •    بدون سطح
 •   هر جلسه: 300,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

دوره آموزشی نسخه خوانی

 •    145 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    10 جلسه
 •    بدون سطح
 •   هر جلسه: 500,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده