مشاوره و پشتیبانی

لیست آموزشگاه های همه مناطق

آقا اجازه با گردآوری بهترین آموزشگاه های سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی آموزشگاه ها در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند آموزشگاه های موردنظر خود را بر اساس درس و مهارت، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی مقایسه کنند.

آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن

تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه دوم
ارتباط با آموزشگاه

گروه آموزشی علامه

تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه دوم
ارتباط با آموزشگاه

آموزشگاه دانش تندرستی مرکز سلامت روان تنی

تهران , همه مناطق
مدیریت کاهش استرس
ارتباط با آموزشگاه
ریاضی کنکور
ارتباط با آموزشگاه

آموزشگاه ها بر اساس موضوع

آموزشگاه های ابتدایی تا متوسطه دوم

آموزشگاه های کنکور

آموزشگاه های دانشگاه

آموزشگاه های زبان خارجی

آموزشگاه های مشاور تحصیلی

آموزشگاه های موسیقی

آموزشگاه های کسب و کار

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته