مشاوره و پشتیبانی

مدرسین و معلم های خصوصی کشور

تدریس خصوصی و معلم خصوصی براساس موضوعات مختلف

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و مدرسین آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی اطلاعات و سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند مدرسین و معلمین خود را بر اساس دسته بندی های موضوعی، منطقه ایی و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، مدرس مناسب خود را بصورت آنلاین درخواست دهند. همچنین خدمات ضمانت كیفیت کلاس برگزار شده، گارانتی برگشت وجه و پشتیبانی از كلاس مدرس جهت اطمینان دانش پذیران در سامانه آقا اجازه فراهم آمده است.


درخواست مدرس