مشاوره و پشتیبانی

معرفی علی بارانی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد تفسیر روایی
کارشناسی زبان انگلیسی

سوابق تدریس:
سابقه بیش از ۱۳ سال تدریس ادبیات عرب
تدریس زبان انگلیسی
تدریس فارسی و نگارش هنرستان
سابقه مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی
سابقه معاونت آموزشی


افتخارات:
انتخاب به عنوان استاد برتر


سابقه تدریس بیش از ۱۳ سال
تدریس عربی و انگلیسی دبیرستان و سایر عناوین رشته علوم انسانی
تدریس ادبیات عرب و صرف و نحو کاربردی دانشگاه
تدریس فارسی و نگارش هنرستان
سابقه معاونت آموزشی
متخصص مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
تالیف جزوات آموزشی
ممتاز تحصیلی در ادوار مختلف
انتخاب به عنوان استاد برترثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه