مشاوره و پشتیبانی

معرفی علی ترابی


نگرش من : "یاد نگرفتن شاگرد - دلیل بر یاد ندادن استاد است" - دکترای مهندسی پزشکی از انگلستان و اسپانیا - مسلط به زبان های انگلیسی - اسپانیایی - روسی - ایتالیایی . مدیر موزه یادمان های فضانوردی گئورگی گرچکو در ایران - روش آموزشی من ساخته خودم و به روز شده است.فقط با کسانیکه می خواهند در قبال هزینه ، نتیجه بسیار عالی دریافت کنند کار می کنم.

کلاس های آموزشی علی ترابی

کلاس زبان انگلیسی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس زبان اسپانیایی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس زبان روسی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس زبان ایتالیایی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس فضانوردی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه