آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای علی ترابی

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 1,500,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی علی ترابی

مدرس زبان های انگلیسی ، اسپانیایی ، روسی و ایتالیایی - از بدو تولد تا پیشرفته با روش ابداعی
مدیر موزه یادمان های فضانوردی گرچکو و کارشناس مسایل فضانوردی

کلاس های آموزشی علی ترابی

کلاس تدریس خصوصی زبان انگلیسی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی زبان اسپانیایی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی زبان روسی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی زبان ایتالیایی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی فضانوردی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال