آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

مدرس خانم بهاره لجمیری

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 800,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی بهاره لجمیری

کلاس های آموزشی بهاره لجمیری

کلاس آموزشی آموزش ریاضی

  •    10 ساعت
  •    حضوری و عمومی
  •   ثبت نام به پایان رسیده
  •    5 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و عمومی: 800,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده