آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

معرفی بهنام جواندل

دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی و فارغ التصیل ارشد از دانشگاه تهران
تدریس زبان های انگلیسی، فرانسوی، روسی، آلمانی و ترکی استانبولی