مشاوره و پشتیبانی

معرفی داوود بیتا


کلاس های آموزشی داوود بیتا

دوره نرم افزار وی ری V-Ray

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

دوره نرم افزار اتودسک رویت Autodesk Revit

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

دوره نرم افزار اتوکد

 •    15 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

دوره نرم افزار تری دی مکس 3dmax

 •    15 ساعت
 •    حضوری و نیمه خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و نیمه خصوصی: 600,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه