مشاوره و پشتیبانی

معرفی پویا نظری


کسب رتبه ی دو رقمی کنکور ارشد مکانیک

2 سال سابقه ی تدریس خصوصی دروس رشته ی مهندسی مکانیک

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه