مشاوره و پشتیبانی

معرفی فاطمه جعفری

سوابق تحصیلی:
دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران


سوابق تدریس:
سابقه تدریس زیست شناسی کنکور
60 درصد پیشرفت دانش آموزان نسبت به پایه آموزشی قبل از تدریس

افتخارات:
رتبه برتر کنکور سراسری
بالاترین درصد زیست شناسی کنکور سال 91


دانشجوی سال ششم رشته پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدرس زیست شناسی پایه و کنکور
نظام جدید و قدیم
رتبه برتر کنکور سراسری 91
نفر اول درصد زیست شناسی کنکور 91
آموزش مفهومی کتاب درسی برای دانش آموزان پایه
60 درصد پیشرفت دانش آموزان نسبت به پایه آموزشی قبل از تدریس

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه