آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای حامد روح بخش

ایران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 700,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی حامد روح بخش

کلاس های آموزشی حامد روح بخش

کلاس تدریس خصوصی نرم افزار OpenSees

  •    10 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    5 جلسه
  •   پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال