آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

حسین خالقی

مدرس آقای حسین خالقی

فارس , شیراز
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 900,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی حسین خالقی