مشاوره و پشتیبانی

معرفی جواد صومعه نشین


سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج از دانشگاه فنی تهران جنوب آزاد تهران
کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج از دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب آزاد تهران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه