معرفی مائده بانک


کلاس های آموزشی مائده بانک

آموزش تحقیق در عملیات

  •    12 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    8 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,200,000 ریال

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه