مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمود متقی


تحیصلات :
لیسانس کامپیوتر گرایش آنالیز دادها )نرم افزار (
دانشگاه نانتر پاریس فرانسه
کاردانی مترجمی زبان فرانسه به فارسی
دانشگاه سوربن پاریس فرانسه
دیپلم ریاضی ایران تهران
تجربه کاری :
در کشور فرانسه پاریس بمدت 3 سال Novotec مسیول بخش سخت افزار شرکت
در کشور فرانسه پاریس Tec-computer موسس شرکت
مسیول بخش کامپیوتر در حوزه ریاست بنیاد مستعضفان و جانبازان
مسیول نرم فزار حضور و عیاب در شرکت ایران نارا افزار
مدیر بخش تکنیک شرکت زوجی
مدرس زبان فرانسه موسسه علامه قطب راوندی شعبه ویلا
مدرس ریاضی و فیزیک به زبان فرانسه در دبیرستان فرانسویها تهران ) زیر نظر مستقیم سفارت قرانسه(
مترجم ارشد قرار دادهای بین المللی ایران و الجزایر ) وزارت مسکن(

کلاس های آموزشی محمود متقی

آموزش زبان فرانسه سطح A1

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

آموزش زبان فرانسه سطح A2

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

آموزش زبان فرانسه سطح B2

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   متوسط
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

آموزش زبان فرانسه سطح B1

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   متوسط
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,500,000 ریال

آموزش زبان فرانسه سطح C1

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 2,500,000 ریال

آموزش ریاضی نهم به صورت خصوصی

 •    9 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    6 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,200,000 ریال

آموزش ریاضی دهم به صورت خصوصی

 •    9 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    6 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,200,000 ریال

آموزش ریاضی یازدهم به صورت خصوصی

 •    9 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    6 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,200,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه