مشاوره و پشتیبانی

معرفی مهسا بوستان


سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود
• کارشناسی ارشد ریاضی کاربدی گرایش کاربردی گراف و ترکیبات دانشگاه الزهرا

سوابق تدریس:
• سابقه ی تدریس ریاضی عمومی در دانشگاه غیر انتفاعی
• سابقه ی تدریس ریاضی دوره ی اول متوسطه به صورت گروهی و ریاضی دوره ی دوم دبیرستان به صورت خصوصی

از لحاظ پژوهشی هم یک مقاله ی isi چاپ شده دارم و یک مقاله هم در دست تحقیق.

کلاس های آموزشی مهسا بوستان

کلاس ریاضی هفتم

 •    5 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    5 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال

کلاس دوره ی ریاضی هشتم

 •    5 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    5 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال

کلاس تحقیق در عملیات

 •    16 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    8 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

کلاس آنالیز عددی(محاسبات عددی)

 •    16 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    8 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

کلاس معادلات دیفرانسیل

 •    20 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

آموزش مبانی ماتریس ها و جبرخطی

 •    20 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

کلاس ریاضی عمومی 1

 •    20 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه