مشاوره و پشتیبانی

معرفی مسعود محسنی نیا


مهندس عمران از دانشگاه فردوسی مشهد
6 سال سابقه مشاوره خصوصی و غیر خصوصی
4 سال سابقه تدریس خصوصی و نمیه خصوصی و همکاری با موسسات و مراکز علمی مشهد
رتبه برتر کنکور ریاضی سال 93

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه