مشاوره و پشتیبانی

معرفی مهدی حیدری


کارشناس ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه پیام نور
گذراندن دوره مهارت های بدو خدمت سازمان آموزش و پرورش
گذراندن دوره آموزشی تجارت الکترونیک و برندینگ

سوابق تدریس:
8 سال سابقه تدریس دروس ریاضی ابتدایی تا دانشگاه و ریاضی کنکور با استفاده از جدیدترین روش های آموزشی
آموزش ساده و روان ریاضیات - تضمین به یادگیری

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه