آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

معرفی مهدی مردی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف
دبیر ریاضی آموزش و پرورش
مدرس دانشگاه پیام نور
دارای مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران در خطوط نستعلیق و شکسته
مربی خوشنویسی

کلاس های آموزشی مهدی مردی

دوره آموزشی معادلات دیفرانسیل ویژه کنکور کارشناسی ارشد

 •    20 ساعت
 •    آنلاین و عمومی
 •    1397/08/01
 •    13 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه آنلاین و عمومی: 1,153,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی خوشنویسی با قلم و خودکار

 •    20 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 300,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی ریاضی دهم دبیرستان

 •    10 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   متوسط
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل ویژه کنکور کارشناسی ارشد

 •    20 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی محاسبات عددی

 •    20 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی ریاضی 1 ویژه کنکور کارشناسی ارشد

 •    20 ساعت
 •    آنلاین و خصوصی
 •    10 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 500,000 ریال