آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای مهدی روحانی

اصفهان
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی مهدی روحانی


دانشجوی ارشد روانشناسی اصفهان
فعالیت پژوهشی در زمنیه های بنیادین روانشناسی(نظریه پردازی، مبانی فکری)

کلاس های آموزشی مهدی روحانی

دوره آموزشی CBT (درمان شناختی رفتاری)

  •    1 ساعت
  •    آنلاین و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •    رایگان