مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس آقای مهدی روحانی

اصفهان
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 400,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی مهدی روحانی


دانشجوی ارشد روانشناسی اصفهان
فعالیت پژوهشی در زمنیه های بنیادین روانشناسی(نظریه پردازی، مبانی فکری)

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه