مشاوره و پشتیبانی

معرفی مهرداد تیموریان


دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه دولتی روزانه
عضو انجمن علمی ریاضی
منتخب دانشکده ریاضی
راهیابی به المپیاد دانشجویی ریاضی مرحله کشوری
مدرس قلم چی با بیش از 50 شاگرد خصوصی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه