آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

مهرنوش فراستی

مدرس خانم مهرنوش فراستی

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 600,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی مهرنوش فراستی

دبیر مجرب عربی و قرآن متوسطه اول

کلاس های آموزشی مهرنوش فراستی

کلاس تدریس خصوصی تخصصی عربی و قرآن

  •    20 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی تا پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال