آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای میلادمحمدی

ایران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 650,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی میلادمحمدی

کلاس های آموزشی میلادمحمدی

کلاس آموزشی تدریس آیین دادرسی مدنی به صورت خصوصی

  •    25 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی حقوق مدنی

  •    25 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال