مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمد بیات


مدرس دانشگاه مدرس آموزشگاه مدرس هنرستان هنرهای زیبا
فوق لیسانس عکاسی

کلاس های آموزشی محمد بیات

آموزش حرفه ای نور پردازی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 700,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش حرفه ای عکاسی صنعتی

 •    45 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 900,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش فوق حرفه ای عکاسی صنعتی

 •    40 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 2,500,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش عکاسی حرفه ای تئاتر

 •    15 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 560,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

لیست نظرات و سوالات

عالیه
توسط :


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه