آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

محمد بیات

مدرس آقای محمد بیات

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 800,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی محمد بیات

مدرس دانشگاه مدرس آموزشگاه مدرس هنرستان هنرهای زیبا
فوق لیسانس عکاسی

کلاس های آموزشی محمد بیات

کلاس آموزشی آموزش عكاسی مقدماتی و حرفه ای

 •    20 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 700,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش حرفه ای نور پردازی

 •    30 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 700,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش حرفه ای عکاسی صنعتی

 •    45 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 900,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش فوق حرفه ای عکاسی صنعتی

 •    40 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 2,500,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کلاس آموزشی عکاسی حرفه ای تئاتر

 •    15 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 560,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کلاس آموزشی آموزش تکمیلی عکاسی دیجیتال، پرتره و صنعتی

 •    15 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 2,400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده