مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمد حسین عابدی

سوابق تحصیلی:
دکترای برق دانشگاه زنجان

سوابق تدریس:
13 سال سابقه تدریس خصوصی و عمومی
4 سال تدریس در دانشگاه های مختلف شهر زنجان


13 سال سابقه تدریس خصوصی و عمومی
تخصص در دروس ریاضی و فیزیک و همینطور زبان انگلیسی برای مدارس
دروس مرتبط با رشته برق در مقطع لیسانس و فوق لیسانس

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه