آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

مصطفی قاسمی

مدرس آقای مصطفی قاسمی

تهران , پونک
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 500,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی مصطفی قاسمی

مصطفی قاسمی دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش اسیب شناسی اجتماعی در پایه روانشناسی خوندم و گرایش تخصصی بنده روانشناسی اجتماعی هست
موضوعات
خیانت و پس از ان
طلاق عاطفی و راهکار
چرا ازدواج و چرا طلاق
ازار جنسی کودکان
جراحی زیبایی و بدن
نقش در خانوتده خانوتده درمانی
حریم دوستی وعشق