مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس خانم پریسا فهیمی

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 800,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی پریسا فهیمی


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه