مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس خانم پریسا خالدی

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی پریسا خالدی


ساز تخصصی ویولن به مدت 14 سال
۶ سال سابقه تدریس
تدریس با جدیدترین متد

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه