آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

پروانه محمدی جنیدآباد

مدرس خانم پروانه محمدی جنیدآباد

خراسان رضوی , مشهد
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 125,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی پروانه محمدی جنیدآباد

لیسانس معماری
۲سال سابقه تدریس نرم افزار معماری

کلاس های آموزشی پروانه محمدی جنیدآباد

کلاس آموزشی آموزش تخصصی تری دی مکس و وی ری

  •    2 ساعت
  •    آنلاین و خصوصی
  •    20 جلسه
  •   پیشرفته
  •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 250,000 ریال