مشاوره و پشتیبانی

معرفی بهمشاور


کلاس های آموزشی بهمشاور

مشاوره تحصیلی

 •    120 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 300,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش آموزش انتخاب رشته و چیدمان رشته ها

 •    10 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 500,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه