مشاوره و پشتیبانی

معرفی رضا علی محمدی


دانشجوی PhD ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دو سال تدریس دانشگاه
سه سال تجربه تدریس زیست کنکور و دبیرستان
تدریس کارگاه های وسترن بلات، فلوسایتومتری
4 سال تدریس خصوصی ایمونولوژی


تالیف و ترجمه چندین کتاب
نگارش چندین مقاله انگلیسی و فارسی
شرکت در همایش های خارجی و داخلی و ارائه سخنرانی

تدریس زیست جهت آزمون پزشکی مجارستان* برگزاری دوره های حضوری و آنلاین آموزش نرم افزارهای Prism, endtnote و Mendely

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه